Bewustzijnsverandering

We leven in een tijd waarin de aarde en de menselijke beschaving zich op een kruispunt bevinden. De ongelimiteerde economische groei en consumptie zijn niet langer houdbaar, de aarde gaat door vervuiling en uitputting kapot. De mensheid zal in snel tempo volwassen moeten worden en inzien dat alleen samenwerking op wereldniveau, vrij van verschillen in afkomst of religie, tot oplossingen kan leiden waarin respect voor de aarde en al haar bewoners centraal komen te staan. Alleen dan kunnen de enorme uitdagingen waarvoor we staan zoals klimaatverandering, verminderde bronnen (water, olie), bevolkingsgroei en armoede worden aangepakt.

Een nieuw bewustzijn is noodzakelijk. Hoewel de groep mensen die zich hier mee bezig houdt/tot voelt aangetrokken nog relatief klein is, is deze groeiend. In Nederland blijkt dit bijvoorbeeld uit het bestaan en de groei van een politieke partij als De Partij voor de Dieren die zich niet alleen richt op dierenwelzijn maar ook op milieuproblematiek, de ongelimiteerde consumptiemaatschappij en mededogen. De groep mensen die zich hiermee bezig houdt, wordt veelal aangeduid als Lichtwerkers en/of Indigo’s. Hoewel ik eigenlijk niet zo hou van het op het indelen van mensen in dergelijke naamgroepen, is het toch nodig een kader te hebben waardoor mensen sneller informatie kunnen vinden en elkaar eerder tegenkomen. Vandaar dat ik deze aanduiding toch aanhoud. Lichtwerkers en Indigo’s bezien de wereld niet langer enkel vanuit het wetenschappelijk materialistisch perspectief dat de westerse wereld ruim 400 jaar heeft gedomineerd. Het universum wordt in de nieuwe wereldvisie gezien als een universum waarbij elk onderdeel – van atoom, tot mens, tot aarde, tot universum - een eigen zelfstandig bewustzijn heeft en een bewust en creatief proces doorloopt. Daarbij is alles enerzijds individueel en één tegelijk. Alles hangt met elkaar samen en is onderling van elkaar afhankelijk.

Dit nieuwe wereldbeeld gaat gepaard met een verschuiving in waarden: van een materialistisch naar een humanitair-spiritueel wereldbeeld. Een groter bewustzijn, oog voor spirituele groei en verantwoordelijkheid voor het milieu zijn daarin net zo belangrijk als economisch succes en consumptie. Je kunt daarbij denken aan waarden als:
- gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht pigment, seksuele geaardheid, afkomst, godsdienst wat zich uit in gelijke rechten op welvaart, gezondheid, levensonderhoud en veiligheid
- respect voor de aarde, de natuur, dieren wat zich bijvoorbeeld kan uiten in het minder of niet eten van vlees/vis/dierlijke producten en biologisch boeren
- meer oog en waardering voor intuïtie naast het redelijke verstand, meer ruimte binnen de maatschappij voor spiritualiteit
- mededogen voor mensen die het minder hebben dan jij wat zich uit in de wens om deze mensen te helpen
- geen traditionele rolverdeling en roloplegging man/vrouw wat zich uit in een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarbij de traditioneel ‘mannelijke’ waarden als hiërarchie, uitbuiting, agressie plaatsmaken voor traditioneel ‘vrouwelijke’ waarden als samenwerking, liefde en zorg dragen voor elkaar.

Veel Lichtwerkers en Indigo’s ervaren weerstand in hun leven en hebben moeite met het feit dat het overgrote deel van de wereld nog in het oude bewustzijn leeft. Van groot belang is het daarom elkaar op te zoeken, te helpen je plaats in de maatschappij te vinden en om te kunnen gaan met de ervaren weerstand. Graag lever ik daar een bijdrage aan. Voor de specifieke kenmerken en problematiek van Lichtwerkers en Indigo’s verwijs ik je graag naar de pagina’s op mijn website hierover.

Wil je nog meer informatie over de bewustzijnsverandering en Lichtwerkers, dan verwijs ik je graag naar de interessante website van Pamela Kribbe, www.pamela-kribbe.nl.

Contact